NIE! Alkoholowy Zespół Płodowy ze wszystkimi jego objawami stanowi 10% wszystkich zaburzeń rozwoju dziecka, spowodowanych przez spożywanie alkoholu przez matkę w ciąży! 

Do tej pory skupiałam się wyłącznie na charakterystyce FASu, teraz chciałabym opisać jakie zaburzenia wchodzą w skład tzw. FASD czyli Spektrum Alkoholowych Uszkodzeń Płodu (inaczej Poalkoholowe Uszkodzenie Płodu). FASD to m.in.:blog

  • Alkoholowy Efekt Płodowy - nie występują przy tej wadzie charakterystyczne dla FASu zmiany w wyglądzie fizycznym
  • Częściowy Zespół Alkoholowy Płodu - wada ta związana jest z uszkodzeniem CUN i co za tym idzie objawia się problemami w nauce, charakterystycznym zachowaniem itd.
  • Poalkoholowy Defekt Urodzeniowy - wada ta objawia się uszkodzeniem serca, budowy szkieletu, motoryki, zaburzeniem widzenia i słyszenia itd.
  • Poalkoholowe Zaburzenia Układu Nerwowego - opisuje zaburzenia neurologiczne związane z potwierdzonym działaniem alkoholu w okresie prenatalnym, uszkodzenia OUN.

Jak widać objawy charakterystyczne dla FAS nie muszą występować zawsze razem. Zazwyczaj 100% nie występuje w naturze. Dlatego wymienione wyżej zaburzenia zyskały swoje nazwy.