Tak!

FAS w liczbach:

- z pełnoobjawowym FAS w Polsce rodzi się co roku ok. 900 dzieci! 10 razy więcej dzieci rodzi się z innymi zaburzeniami spowodowanymi piciem alkoholu przez matkę.

- FAS na świecie:

  • w USA na 1000 żywych urodzeń rodzi się troje dzieci z FAS
  • w RPA na 1000 żywych urodzeń rodzi się 40 (!) dzieci z FAS

- badania w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie wykazały, że co trzecia kobieta wiedząc o ciąży spożywała alkohol

- Sopocka Pracowania Badań Społecznych przeprowadziła badanie w 2005 roku na 1038 kobiet w wieku prokreacyjnym. Badania wykazały, że

  • kobiety z wykształceniem średnim piły najczęściej, z podstawowym najrzadziej
  • najrzadziej piły kobiety z dużych miast i wsi, najwięcej z małych i średnich miast
  • 12% wierzących kobiet piło alkohol w ciąży, 31% pijących w ciąży były osobami niewierzącymi

- Badania na zlecenie fundacji „Rodzić po ludzku”  w 2005 roku, przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 1000 osób powyżej 15 roku życia wykazały:

  • 33,5% kobiet, które urodziło jedno lub więcej kobiet przyznaje się do picia w ciąży
  • 83% Polaków słyszało o szkodliwych skutkach picia dla dziecka, 31,7% uważało, że picie alkoholu w małym dawkach może mieć pozytywny wpływ na matkę jak i dziecko!

Dlaczego tak się dzieje?plakatfas

Można tłumaczyć to alkoholizmem kobiet, pijących w ciąży. Jednak odsetek ten jest bardzo niski – wynosi 1%. Kobiety te działają według mechanizmów uzależnienia i wymagają terapii.

Następna grupa to panie, które piją w dużych ilościach, są niedojrzałe. Nie ponoszą jednak skutków nadmiernego picia (nie można mówić o uzależnieniu).

Inna grupa kobiet, jak pisze Krzysztof Liszcz, lekarz, który sam wychowuje dziecko z FASem, to kobiety pochłonięte pracą, dla których picie alkoholu jest „odskocznią”.

Kolejna grupa pijących matek to kobiety, które nie potrafią poradzić sobie z wiadomością o ciąży i traktują picie jako tłumik przykrych emocji.

 

Mimo tzw. bariery łożyskowej, która chroni płód przed zarazkami i toksynami, dziecko nie jest bezpieczne, kiedy matka pije alkohol w ciąży.

Już pół godziny po wypiciu alkoholu przez matkę, we krwi dziecka stężenie alkoholu będzie identyczne jak we krwi matki! Serce dziecka zaczyna funkcjonować już w 24 dniu ciąży, natomiast mózg i układ nerwowy już w 40. Alkohol już wtedy powoduje obumieranie neuronów, blokuje ich przemieszczanie…