Polecana literatura

Krzysztof Liszcz, Dziecko z FAS w szkole i w domu, Kraków: Wydawnictwo Rubikon, 2011.

Krzysztof Liszcz, Rozpoznaję alkoholowy zespół płodowy FAS: materiały informacyjne dla lekarzy, Toruń: Fundacja ,,Daj Szansę”, 2011.

Małgorzata Klecka, Ciąża a alkohol w trosce o dziecko FAS, Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2009.

Małgorzata Klecka, Krzysztof Liszcz, Nie próbuj mocniej – spróbuj inaczej, Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział Śląski, 2004.

Marek Banach, Alkoholowy zespół płodu: teoria, diagnoza, praktyka, Kraków: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” : Wydawnictwo WAM, 2011.

Teresa Jadczak-Szumiło, Neuropsychologiczny profil dziecka z FASD: studium przypadku, Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2008.

Brak komentarzy.

Brak trackbacków.