Na zajęciach z pedagogiki specjalnej oglądaliśmy wczoraj film, który porusza tematykę FAS.

Łączy podejście naukowe – wypowiada się na nim lekarz, który zajmuje się tą tematyką Alkoholowego Zespołu Płodowego, ale też przedstawia perspektywę dzieci dotkniętych zespołem FAS i ich matek.

Refleksje jakie towarzyszą oglądaniu filmu: nie tylko alkoholiczki rodzą chore dzieci… Matka dziecka, które urodziło się z Alkoholowym Zespołem Płodowym opowiada o reakcji nauczycielki chorego chłopca. Założyła ona, że matka dziecka jest alkoholiczką. Tymczasem kobieta opowiada o jednorazowym „wyskoku” alkoholowym, który spowodował nieodwracalne zmiany, jeśli chodzi o zdrowie jej dziecka…

Film powstał w 2004 roku, czyli już bardzo dawno. Wiedza o FAS nie była jeszcze tak rozpowszechniana. To co my możemy zrobić dziś to nie osądzać i starać się przekazać wiedzę o FAS jak najdalej!