Oprócz skutków „pierwotnych”, o których pisałam we wcześniejszych postach można mówić o skutkach „wtórnych” FAS. Można ich uniknąć, kiedy wcześnie wykryje się problem i go zrozumie – ułatwia to wychowywanie dziecka.
O skutkach wtórnych FAS można mówić długo. Niektóre z nich wydają się oczywiste ale uporządkujmy je.

Wtórnym skutkami FAS jest:
- lęk
- złość z powodu niepowodzeń, gwałtowność
- wycofanie i zamknięcie się w sobie
- ucieczki z domu, kłamstwa,
- kłopoty z prawem
- problemy w szkole
- w późniejszym życiu bezrobocie, czy bezdomność
- przyjmowanie roli ofiary lub prześladowcy
- zależność od innych
- depresja, samookaleczenia się, tendencje samobójcze
Wymienione wyżej skutki są oczywiście tylko przykładowymi. Można je mnożyć. Przyczyną zjawisk opisanych wyżej i wielu innych jest m. in. niezrozumienie problemu syndromu FAS przez środowisko osoby nim dotkniętej. W przypadku otoczenia dziecka fachową opieką psychologiczną można uniknąć opisanych sytuacji, co niestety wiąże się z bardzo trudną pracą…

Starczy na dziś. Oczywiście jako, że nastaje czas Świąt, czas też na moje życzenia. Życzę wszystkiego najlepszego i zdrówka w te święta! :) I oczywiście Świąt bez alkoholu jeśli mowa o

Paniach w ciąży.

 

378423-5616x3744